Hva er ditt navn og din arbeidstittel?

Brage W. Johansen, CEO Zaptec.

Hva fikk deg til å velge en karriere innenfor ditt fagfelt?

Helt siden barndommen har jeg ønsket å jobbe med astronomi og romfart. Når jeg fikk sjansen til å bygge opp teknologiselskapet Zaptec som har en teknologi som også kan leveres til romfart (NASA, ESA, Boeing, SpaceX osv), var det en meget viktig motivasjon for å ta jobben. Grunnleggende er det viktig for meg å jobbe med å skape noe nytt som er bra for samfunnet. Det gjør Zaptec.

Fortell litt om ditt arbeidssted og beskriv en typisk dag på jobben for deg.

Zaptec utvikler ekstrem elektronikk for elbiler, kraftoverføring, solcelleanlegg og romfart. Vi er et teknologiselskap og ingeniørtungt. Min hovedoppgave er å bygge opp organisasjonen, utvikle strategien for selskapet og jobbe med eksterne relasjoner (kunder, interessenter). Zaptec har siden starten satset mye på å bygge opp sitt brand, sin visjon, verdier og historie, det er en viktig oppgave for meg.

Hva gjorde du for å få den jobben du har i dag?

Gjennom nettverket mitt ble jeg koblet opp til denne jobben.

Hva liker du aller best med jobben?

Å bygge et selskap fra grunnen av, og å være med på et teknologi- og industrieventyr som kan gjøre en forskjell i verden.

– Rombransjen trenger alle mulige yrker, det viktigste er at man er nysjerrig, lærevillig og positiv som person.

Brage W. Johansen

Hvilke av dine ferdigheter får du brukt mest i din jobb?

I min lederjobb er det viktig å skape kreativitet i forhold til å utvikle nye ideer; ikke bare teknologisk (der har vi jo mange andre kapasiteter i selskapet), men forretningsmodeller, brand, verdikjede, osv. Som leder er det viktig med relasjonelle, politiske ferdigheter og kommunikasjon.

Hva var favorittfag(ene) på skolen?

Naturfag, historie, astronomi. Jeg har lært at historie er inngangen til å forstå svært mange tema, også naturvitenskapelige.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Grensesnittet teknologi, arkitektur, mennesker ville jeg gjerne hatt mer utdanning på, det får man blant annet på Industriell design eller Arkitekt-utdanninger. På et mer ingeniør-nivå skulle jeg gjerne hatt mer utdanning innen materialteknologi, der skjer det fantastiske ting framover som gir nye muligheter for alle produkter.

Er det noe fra utdanningen din som har vist seg å være ekstra nyttig i jobben din?

Psykologi/leder-kursene på universitetet og senere i arbeidslivet har vært svært nyttige. Alle beslutninger gjort av mennesker har et element av psykologi og gruppedynamikk i seg.

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

Uansett hvilken utdanning du velger så er det viktig at du liker det og at du gjør det bra. Rombransjen trenger alle mulige yrker, det viktigste er at man er nysjerrig, lærevillig og positiv som person.