Två fantastiska raketkurser för Lärare

Foto: EduGalaxen

Torsdag 14:e februari var det raketkurs på Heureka Vetenskapscentrum, Dickursby, Vanda i Finland, och två dagar senare hölls motsvarande kurs för lärare i Ludvika, Sverige.

Temat för kurserna var raketer i undervisningen, något som lärarna och eleverna på Högstadiet och Gymnariet i Petalax redan tjuvstartat med under vinterns klubbtimmar. Väl förberedda inför skolningen hade de konkreta frågor och erfarenheter att bolla tillsammans med Stian och Anita från NAROM.

Dagen inleddes med raketteori, matematiska frågeställningar och praktiska övningar. Som avslutning avfyrade vi både våra krutraketer och tryckluftsdrivna pappersraketer. När föreläsarna inledde med frågan : ”Why use rockets in education?” kändes det som det självklara svaret är: ”Why not?”

Les mer på EduGalaxen

Kategorier: EduGalaxen