De finske lærerne og satellittene deres (Foto: Jan Holmgård)

EduGalaxen: Heureka värd för CanSat-kurs i Finland

Det var 14 (leksugna) deltagare som samlades vid vetenskapsmuséet Heureka när Nordic ESEROför första gången ordnade en CanSat-kurs för lärare i Finland. Språket denna gång var huvudsakligen engelska. Dels för att fördelningen var rätt jämn mellan lärare som har finska som modersmål och lärare vars modersmål är svenska och dels för att materialet som brukas är på engelska. Därtill kommer också de elever som fullföljer ett CanSat-uppdrag att i något skede presentera sitt projekt på engelska. Vid sidan om de ”officiella” uttalandena hördes finska, svenska och danska i en trevlig röra.

Les hele innlegget på Edugalaxen


EduGalaxen er en blogg fra Nordic ESERO.

Kategorier: EduGalaxen