26.–28. april konkurrerte skoleelever fra hele landet om å bli nasjonal vinner i en minisatellittkonkurranse arrangert av Andøya Space og ESA Education.

CanSat er et lærerikt tverrfaglig skoleprosjekt fra ESERO Norway (European Space Education Resource Office), ESA Education og Andøya Space Education. Elever fra hele Europa blir utfordret til å bygge en minisatellitt som skal gjennomføre et vitenskapelig oppdrag og samtidig få plass i en brusboks.

Gjennom arbeid med prosjektet får elevene utforsket teknologi og komme fram til egne løsninger som ingen har gjort før. En ekstraordinær læringserfaring en sjeldent finner i ungdom- og videregående skole.

– Andøya Space Education bruker CanSat aktivt i sine aktiviteter med skoleklasser fra hele landet, forteller Simen Bergvik, arrangør ved Andøya Space. I tillegg til å være et tverrfaglig skoleprosjekt som lærere kan ta i bruk på sin skole, arrangeres det også denne årlige nasjonale konkurransen mellom påmeldte lag.

– Lærte utallige nye ferdigheter

Minisatellittene til elevene ble løftet opp til 120 meter med en drone i Skarsteinsdalen, et lite stykke unna Andøya Space.

Drone med slippmekanisme montert under på vei ned fra et CanSat-slipp i Skarsteinsdalen. Foto: Andøya Space Education

– Det har vært en kjempegøy opplevelse og lærerikt, sier Oliver Merli begeistret, elev ved Rælingen videregående skole. Jeg har lært utallige nye ferdigheter og håper at alle timene som har gått med til arbeidet lønner seg. Jeg kommer til å ta det med videre i livet, avslutter Merli som var med på laget Team Terra.

 – CanSat har vært et veldig spennende prosjekt å jobbe med, forteller en ivrig Stina Tveita, elev ved Ølen videregående skole. Jeg har lært utrolig mye og føler meg skikkelig heldig som har fått oppleve muligheten å få komme til Andøya Space, sier Tveita som var på laget Team CO2.

Team CO2 Ølen videregående skole. Stina Tveita til høyre. Foto: Andøya Space Education
Team CO2 fra Ølen videregående skole. Stina Tveita til høyre. Foto: Andøya Space Education

Utfordrende for juryen

I år var det fire videregående skoler med i konkurransen: Norges Realfagsungdomsskole (NRG-U), Rælingen videregående skole, Bodin videregående skole og Ølen videregående skole. Til sammen deltok de med syv lag.

Alle lagene, lærerne, dommerne og ansatte ved Andøya Space i årets nasjonale CanSat-konkurranse. Foto: Andøya Space Education

Juryen hadde en svært vanskelig oppgave da det var mange spennende og gode prosjekter. Det er likevel et lag som har levert spesielt sterkt innenfor hver av vurderingskriteriene. De hadde en spennende vitenskapelig innfallsvinkel, og var innovative og kreative i måten de løste oppdraget på. Laget viste gode samarbeidsevner samtidig som hver av deltagerne fikk brukt sin spisskompetanse til det beste for laget.

Elevene leverte en detaljert og god rapport før konkurransen og holdt en glimrende muntlig presentasjon av sitt prosjekt. De håndterte utfordringer underveis i prosjektet på en fremragende måte og viste gode tilpasningsevner.

Vinneren ble «Team Terra» fra Rælingen vgs.

Basert på juryens konklusjon ble vinneren av nasjonal CanSat-konkurranse 2023 «Team Terra» fra Rælingen Videregående skole.

CEO Ketil Olsen, Andøya Space fikk æren av å kåre vinnerlaget, som ble premiert med 10 000,- og får representere Norge i den Europeiske konkurransen 26.–30. juni i år. Der vil de møte og konkurrere med lag fra hele Europa.

Team Terra fra Rælingen videregående skole har akkurat blitt annonsert som vinner av CEO Ketil Olsen, Andøya Space.

– Å være med på CanSat-konkurranse er rett og slett et minne for livet, avslutter en engasjert Bergvik.

Les mer om skoleprosjektet CanSat og hvordan din skoleklasse kan bli med på den nasjonale konkurransen på Andøya til neste år.

Hopp rett ned til innholdet