Klimaendringer vil kunne innebære endringer i issmelting, havstrømmer og vindsystemer. Satellitter overvåker og kartlegger disse endringene.

Klimaforskning i polare landskap er et videreutdanningskurs for lærere i hele Norden som underviser i enten naturfag, geografi eller geofag, enten i grunnskolen (5.-10. klasse i Norge) eller videregående skole. Kurset tar opp følgende aktuelle temaer: endringer i arktisk vær og klima, permafrost, havstrømmer og havis, isbreer, landformer og landskap.

Kurset pågår fremdeles, men har nettopp hatt sin feltsamling på Svalbard.

Nordic ESERO - Klimaforskning i polare landskap - 2015

Er du lærer og synes dette høres spennende ut? Du kan allerede nå søke på kurset som starter opp i 2016 og sikre deg plass.

Søk nå

Kategorier: Bilder

Hopp rett ned til innholdet