Meteosat Images covering Europe

Meteosat Images covering Europe

Klimaendringer vil kunne innebære endringer i issmelting, havstrømmer og vindsystemer. Satellitter overvåker og kartlegger disse endringene. Programvare for enkel analyse/ tolkning av satellittbilder og Geografisk informasjonssystem (GIS) vil bli benyttet i kurset. Ute i felt vil GPS og datalogger bli brukt. Det forutsettes gode PC-kunskaper for bruk av programvare. Kursdeltakere må disponere egen PC med Windows hvor man må kunne installere programvare før, under og etter feltsamlingen.

Temaer for kurset er blant annet: endringer i arktisk vær og klima, permafrost, havstrømmer og havis, isbreer, landformer og landskap. Her kan du se bilder fra tidligere Nordic ESERO kurs og aktiviteter. Emnebeskrivelsen finner du her.

 • Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi eller geofag, enten i grunnskolen (5.-10. klasse i Norge) eller videregående skole.
 • Antall studiepoeng: 10 ECTS (250-300 arbeidstimer)
 • Oppstart: 18. januar 2016
 • Kursperiode: 18. januar – 16. november 2016
 • Feltsamling: 5 dager i Longyearbyen på Svalbard, 29. august – 2. september 2016. Hver dag består av forarbeid, feltoppgaver og etterarbeid mellom 0800 – 2000.
  • Ankomst: 28. august 2016 kl. 22:00
  • Avreise: 2. september 2016 kl. 13:00
 • Søknadsfrist: 8. oktober 2015
 • Undervisningsspråk: Norsk og dansk
 • Eksamen: Innleveringsfrist hjemmeeksamen 16. november 2016
 • Kostnader: Opphold dekkes og det gis 50% reisestøtte (maks NOK 2000,-). Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Det er ingen kursavgift. Semesteravgift til Nord universitet dekkes av den enkelte deltaker (ca. NOK 705 kr)

I samarbeid med:

 • Læreruddannelsen Blaagaard, Professionshøjskolen UCC, Danmark
 • Nord universitet
 • Nordic ESERO

Forelesere:

 • Nordic ESERO manager Jøran Grande (NAROM)
 • Lektor i Geografi Peter Mikael Bom Hansen (Læreruddannelsen Blaagaard, Professionshøjskolen UCC, Danmark)
 • Astrofysiker/faglærer Jose Miguel Gonzalez Perez (NAROM)
 • Klimaforsker Ketil Isaksen (Meteorologisk Institutt)
 • Glasiolog Monica Sund (Norges vassdrags- og energidirektorat)

Søk nå

For ytterligere informasjon ta kontakt