Er du lærer i naturfag, geografi eller fysikk og ønsker videreutdanning? NAROM tilbyr gratis en rekke videreutdanningskurs i 2016 som arrangeres i samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA. Merk at påmeldingsfristen for det første kurset er allerede den 15. september.

Kursene gjennomføres som en del av programmet «Nordic ESERO» som NAROM har ansvaret for etter oppdrag fra ESA. Det betyr at ESA’s undervisningskontor for de nordiske landene er lagt til Norge og NAROM, og hvor en av oppgavene er å arrangere spennende kurs for nordiske lærere i samarbeid med ulike partnere i de nordiske landene. Nå utlyses videreutdanningskursene med oppstart i 2016 ut, og med søknadsfrister i høst.

Målet med «Nordic ESERO» er å bidra til økt rekruttering innen matematikk, naturfag og teknologi gjennom støtte til skoler med ressurser og materiell, samt tilby gratis etter- og videreutdanningskurs for lærere i de nordiske landene. «Nordic ESERO» finansieres blant annet av ESA, NAROM og Norsk Romsenter, samt partnere i de øvrige nordiske landene.

Kategorier: Kurs