Undervisningsmateriell om romstasjonen (ISS)

ISS Educational Kit er nå tilgjengelig for nedlastning i norsk versjon. Undervisningsmateriellet om den internasjonale romstasjonen (ISS), International Space Station Educational Kit, er utviklet av ESA eksperter og astronauter med aktivt innspill fra lærere.

Romfart og romforskning – kanskje spesielt astronauter – er noe som fasinerer mange unge. Undervisningsmateriellet ”ISS Education Kit” gir bakgrunnsmateriell om den internasjonale romstasjonen på et grunnleggende nivå og gir mulighet for å bruke romfart som en spennende og motiverende innfallsvinkel i undervisningen.
Kit’et er tverrfaglig og legger opp til at man kan bruke ISS som ramme for å undervise en rekke emner som det allerede undervises i skolen. Målgruppen er elever i ungdomsskolen.
ISS Educational Kit består av fem kapitler som forklarer ulike aspekter ved ISS, inkludert hva den er, hvordan den bygges, hvordan livet og det daglige arbeidet fungerer om bord, og hva fremtidige reiser har å by på. I tillegg finnes relaterte, tverrfaglige øvelser, lærerveiledning og ordliste.

Bruk lenken under for å laste ned dokumentene i pdf-format.

ISS Education Kit on the web på norsk

Nå er ISS Educational Kit on the web tilgjengelig på ESAs nettsted med fakta, mange interaktive eksperimenter og multimedia. Det er 12 språk å velge mellom, deriblant dansk, finsk, svensk og norsk.

Temaene er de samme som i pdf-versjonen, men nå er det knyttet interaktivitet og multimedia til faktatekstene. Fakta er merket som «Les om det», mens eksperimentene/multimedia er merket «Prøv selv». Under «For læreren» gis det forslag til hvilke fag emnet kan knyttes til samt beskrivelse av temaet og kunnskap som vil bli gitt gjennom temaet. «Lærerveiledning» kan være nyttig for lærere.

Temaene er:

  1. Hva er den internasjonale romstasjonen?
  2. Å bygge den internasjonale romstasjonen
  3. Livet ombord på den internasjonale romstasjonen
  4. Å arbeide ombord på den internasjonale romstasjonen
  5. Fremtidens romferder

Aktivitetene egner seg både for ungdomsskolen og videregående skole.

Gjennom denne nettressursen med fokus på den europeiske romstasjonen(ISS), ønsker ESA :

  • å presentere den internasjonale romstasjonen (ISS) som en motiverende innfallsvinkel for å undervise en rekke emner i europeisk pensum
  • å øke bevisstheten om og interessen for naturvitenskap og teknologi blant ungdommer
  • å stimulere nysgjerrighet og kreativitet gjennom aktiv medvirkning fra elevenes side
  • å fremheve romforskningens viktige bidrag til samfunnet
  • å fokusere på fremtidige, mulige områder innen romforskning og romfartsteknologi, samt betydningen av internasjonalt samarbeid og tverrkulturelt samspill

Bruk lenkene under for å komme i gang!

Du finner også flere språk her.