Bygg en månbas: Moon Camp Challenge

Norsk Svensk Finsk Engelsk

Vad är Moon Camp Challenge?

Moon Camp Challenge är en spännande pedagogisk utmaning som Europeiska rymdorganisationen Esa tagit fram i samarbete med Airbus Foundation och Autodesk. Skolor som deltar får förberedande klassrumsmaterial där eleverna själva bygger och tillverkar (Learning by Design) samtidigt som de genomför olika experiment. Utifrån läroplanen får eleverna utveckla flera vetenskapliga experiment som rör månen och tillämpa sina nya kunskaper på ett tvärvetenskapligt sätt för att designa sin egen månbas med hjälp av ett 3D-modelleringsverktyg (Tinkercad eller Fusion 360).

Översikt

För att astronauter i framtiden ska kunna leva och arbeta på månen måste flera problem lösas, en ny infrastruktur måste byggas upp. Utmaningar som astronauterna står inför är till exempel hur man skyddar sig mot strålning och meteoriter, hur man producerar energi, utvinner och återvinner vatten, och producerar livsmedel. Vi bjuder in skolelever för att hjälpa till att hitta lösningar på de komplexa problem som framtida astronauter kan möta.

Eleverna arbetar i lag med minst två och max fyra elever i varje. Uppdraget är att designa en tredimensionell månbas där minst två astronauter kan leva. Månbasen måste även:

  • använda resurser som finns på månen (t ex månstoft)
  • använda tekniska lösningar (t ex kraftkällor, återvinningssystem, tillväxtkammare)
  • ha skydd (från meteoriter och strålning)
  • ha utrustning och utrymme för arbete och överlevnad för astronauterna

Varje lag måste ha en lärare eller mentor som fungerar som lagets kontaktperson mot Esa och Airbus Foundation. Läraren eller mentorn ska registrera sitt eller sina lag till Moon Camp Challenge. Det finns ingen gräns för hur många lag som en skola eller klubb kan delta med men varje elev får bara ingå i ett lag och varje lag kan bara skicka in ett förslag på månbas.

Ansökan

Moon Camp Challenge är öppen för lag från hela världen. Se länken med riktlinjerna för behörighetskriterierna för lag från Esas medlemsstater (Sverige är en medlemsstat i Esa). Allt material är på engelska.

Kategori 1: Låg- och mellanstadiet – elever till och med 12 år.

Kategori 2: Högstadiet och gymnasieskolan – elever från 13 år till och med 18 år.

Obs. Vid sista inlämningsdag, det vill säga 16 mars 2019, ska gruppens medlemmar vara anmälda i rätt kategori utifrån sin ålder.

Viktiga datum

Registreringen är öppen från och med nu och sista inlämningsdag för gruppens månbas är den 16 mars 2019, kl 23:59 CET. Laget kan arbeta med månbasen och uppdatera sin anmälan till och med 16 mars 2019.

  • Kick-off: 4 oktober 2018
  • Inlämning av förslag på månbas kan göras 1 november 2018 till och med 16 mars 2019.
  • Vinnare av bästa månbas meddelas i maj 2019
  • Diplom skickas till alla deltagande lag under maj / juni 2019

För mer information om Moon Camp Challenge och riktlinjerna: https://www.esa.int/Education/Moon_Camp