Klimatdetektiverna – ett skolprojekt

Illustrasjon av ESA

Norsk Svensk Finsk Engelsk
Är du lärare till elever i åldern 8-15 år? Vill du att de ska delta i ett spännande uppdrag där de undersöker ett lokalt miljöproblem i närheten av er skola? Då ska ni vara med i Klimatdetektiverna!

Klimatdetektiverna är ett skolprogram framtaget av Europeiska rymdorganisationen Esa och vänder sig till elever i åldern 8-15 år. Eleverna utmanas att bli klimatdetektiver och undersöka sin närmiljö. De får utforska och analysera ett miljöproblem, och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna.

Påverkar den lokala industrins utbyggnad antalet grönområden? Ökar utsläppen för mycket i hamnområdet? Hur påverkar turisterna den lokala miljön? Detta är några exempel på möjliga miljöproblem att utforska. Fundera på vad just ni vill undersöka. Nordic Esero har program som gör det möjligt för eleverna att hämta aktuell satellitdata över ert närområde, som ni även kan jämföra med äldre satellitdata och se förändringar. Komplettera sedan satellitdata med egna observationer eller experiment.

Syftet med projektet är att utveckla och uppmuntra elevernas färdigheter i matematik och de tekniska och naturvetenskapliga ämnena. Syftet är även att stimulera elevernas kreativitet och kritiska tänkande för att öka deras förståelse för klimatförändringar och de positiva beteendeförändringar som kan påverka dem.

Projektets mål är att

  • Inspirera till intresse och kunskap för matematik, naturvetenskapliga och tekniska ämnen samt att utveckla elevernas kunskaper i vetenskapliga metoder, datainsamling, visualisering och analys.
  • Uppmärksamma och öka kunskapen bland unga om jordens klimat, både globalt och lokalt, och förbereda dem för de klimatförändringar vi står inför.

Så här ansöker du

Fyll i anmälningsformuläret nedan och skicka det till post@esero.no senast 15 november 2018.

För att ansöka via Nordic Esero ska:

  • Gruppen komma från Sverige, Norge eller Finland
  • Deltagarna vara 8-15 år
  • Varje grupp bestå av minst sex deltagare och som mest en klass
  • Varje grupp utse en lärare eller mentor som är Nordic Eseros kontaktperson
  • Varje grupp endast anmäla sig en gång och varje deltagare får endast vara med i en grupp

Tidplan

Steg 1 – Identifiera ett klimat/miljöproblem (4 oktober 2018 till 15 november 2018)

Eleverna ska identifiera ett klimat/miljöproblem som de vill undersöka som Klimatdetektiver. Det gör de dels utifrån studier de gjort i skolan och dels genom att göra observationer i närmiljön. Eleverna ska därefter göra en plan för hur de ska undersöka problemet och vilken data de behöver samla in. Om de vill jämföra data från olika källor ska det också stå med i planen.

Grupperna har fram till den 15 november att identifiera ett klimat/miljöproblem. Projektplanen lämnar de sedan in via ett elektroniskt formulär.

Nordic Esero hjälper grupperna att utvärdera projektplanen. Senast den 9 januari 2019 ska alla grupper ha fått återkoppling.

Steg 2 – Undersöka klimat/miljöproblemet (10 januari 2019 – 15 april 2019)

Eleverna ska samla in, analysera och jämföra data för att dra slutsatser om det problem de undersöker. Att använda olika data är ett krav i projektet. Data kan bestå av satellitbilder eller markdata som hämtas från officiella källor, eller data som eleverna själva tagit fram, eller en kombination av dessa.

Under steg 2 kommer Esa eller Nordic Esero att anordna online-möten där grupperna kan ”träffa en forskare” och få tips och bakgrundsinformation.

Steg 3 – Gör skillnad (16 april 2019 – 17 maj 2019)

Vi kan alla göra skillnad! Utifrån resultaten av sina undersökningar ska eleverna bestämma vad de vill göra, som enskilda individer och som medborgare, för att minska klimat/miljöproblemet.

Grupperna ska dokumentera och visa upp vilka åtgärder de vidtagit, resultaten ska de sedan dela med sig av till de andra grupperna som är med i Klimatdetektiverna. Esa kommer att ge mer information om hur grupperna kan dela sina resultat med varandra.

I slutet av steg 3 kommer Esa att ordna ett avslutande online-möte för alla grupper som deltagit. Forskare kommer då att koppla projekten i Klimatdetektiverna till pågående projekt inom Esa.

Anmälningsformuläret


(tallet må være større enn 6)

Alder på elevene 8-910-1112-1314-15

Plan for undersøkelsene
Her skal lagene beskrive klima-/miljøproblemet de har funnet og ønsker å undersøke som klimadetektiver.