Fortbildningskurser 2020

Feltsamling på Svalbard

Videreutdanningskurs i 2020Laajennetut täydennyskoulutuskurssit 2020Varje kurs består av två delar, en nätbaserad del och en fältkurs. Den nätbaserade delen består exempelvis av enskilda arbetsuppgifter, diskussionsforum, digitala prov och rapporter. Varje kurs ger 10 studiepoäng/ECTS. Antalet deltagare på varje kurs är mellan 20 och 30 lärare. Kurserna söks via ett elektroniskt ansökningsformulär, länkar finns nedan.

Efter att ansökningstiden gått ut görs urvalet av deltagare utifrån antagningskraven och de rankningssystem som används av det aktuella samarbetsuniversitetet. Besked om plats ges cirka en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Innhållet i kursplanerna är anpassade för att överenstämma med målen i de nordiska ländernas läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan.

Antagningskrav

Lärarutbildning (grundskola eller gymnasiet) eller minst fil.kand med fördjupning i naturvetenskapligt ämne (minst 30 hkp) samt minst tre års erfarenhet av att arbeta som lärare i naturvetenskapligt ämne.

Fältkursen

I samtliga kurser ingår en fältkurs på fyra till fem dagar. Den består både av teoretiska och praktiska delar. Kurserna avslutas med en hemtentamen där uppgiften är att ta fram ett undervisningsupplägg med anknytning till det aktuella kursinnehållet. När kursen är avslutad kommer det därför att finns både spännande och aktuellt undervisningsmaterial som alla kan använda. Efter kursen förväntas deltagarna sprida information om kursinnehållet och aktiviteterna till tre-fyra lärare på sin skola.

Kostnad

Kurserna är avgiftsfria, men deltagarna måste själva betala en terminsavgift till samarbetsuniversitetet på cirka 850 NOK. Om kursen sträcker sig över två terminer betalas avgift endast för den sista terminen.

Nordic Esero står för kostnaden för mat och logi under fältkursen, och för några av kurserna är det möjligt att söka resebidrag för halva resekostnaden (max 2 000 NOK). Bidraget betalas ut efter att deltagaren tagit examen. Om behov finns är det möjligt att ansluta till fältkursen redan kvällen innan den startar. Den extra övernattning som då kan behövas får deltagaren själv bekosta.

Obs: I kursen «Klimatforskning i Arktis – Svalbard» ingår en obligatorisk fältdel. Deltagarna betalar 3500 NOK för boendet medan Nordic Esero står för övriga kostnader i samband med fältdelen. Den exakta summan som deltagarna betalar fastställs i samband med kursstart och är beroende av de boendealternativ som kan erbjudas.

Frågor

Om du har frågor om innehållet i kurserna eller om kostnader och liknande, kontakta Nordic ESERO kontoret

Påmelding

Nordic ESERO är den som genomför kurserna och Nord universitet företager registrering och påmelding. Registrering för kurserna är per dags dato inte öppen, fast dersom du är intresserad, kan du anmäla intresset ditt på post@esero.no redan nu, så tager vi kontakt när du kan registrera dej.

Fortbildningskurser 2020

→ Geologi i skolan (Feltsamling på Andøya Space Center)

Varje sten du går på berättar historien om vår planet. Geologi är nyckeln till att förstå landskapet och att utforska klimathistorien.

Senaste ansökningsdag: 1. des 2018
Kursstart: Februar 2020
Påmelding: KOMMER (Dato inte satt)

→ Klimatforskning i arktis (Feltsamling på Svalbard)

En kurs om hur klimatförändringar kan påverka issmältning, havsströmmar och vindsystem. Och hur bland annat satelliter kan övervaka och kartlägga dessa förändringar.

Senaste ansökningsdag: 15. nov 2018
Kursstart: Februar 2020
Påmelding: KOMMER (Dato inte satt)