Fortbildningskurser 2020

Feltsamling på Svalbard

Videreutdanningskurs i 2020Laajennetut täydennyskoulutuskurssit 2020Varje kurs består av två delar, en nätbaserad del och en fältkurs. Den nätbaserade delen består exempelvis av enskilda arbetsuppgifter, diskussionsforum, digitala prov och rapporter. Varje kurs ger 10 studiepoäng/ECTS. Antalet deltagare på varje kurs är mellan 20 och 30 lärare. Kurserna söks via ett elektroniskt ansökningsformulär, länkar finns nedan.

Efter att ansökningstiden gått ut görs urvalet av deltagare utifrån antagningskraven och de rankningssystem som används av det aktuella samarbetsuniversitetet. Besked om plats ges cirka en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Innhållet i kursplanerna är anpassade för att överenstämma med målen i de nordiska ländernas läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan.

Antagningskrav

Lärarutbildning (grundskola eller gymnasiet) eller minst fil.kand med fördjupning i naturvetenskapligt ämne (minst 30 hkp) samt minst tre års erfarenhet av att arbeta som lärare i naturvetenskapligt ämne.

Fältkursen

I samtliga kurser ingår en fältkurs på fyra till fem dagar. Den består både av teoretiska och praktiska delar. Kurserna avslutas med en hemtentamen där uppgiften är att ta fram ett undervisningsupplägg med anknytning till det aktuella kursinnehållet. När kursen är avslutad kommer det därför att finns både spännande och aktuellt undervisningsmaterial som alla kan använda. Efter kursen förväntas deltagarna sprida information om kursinnehållet och aktiviteterna till tre-fyra lärare på sin skola.

Kostnad

Kursen «Geologi i skolan» har ingen kursavgift och efter avslutad och godkänd examen kan du ansöka om resestöd upp till 50% (max NOK 2000). Kursen «Klimatforskning i Arktis» har en kursavgift på NOK 3500.

Nordic ESERO står för kostnaden för mat og logi under fältkursen. Det möjligt att komma till fältsamlingen kvällen före start. Om extra boende behövs utöver detta måste dessa utgifter täckas av den enskilda kursdeltagaren. Kursdeltagarna måste betala en avgift till NORD universitet på cirka NOK 850. Om kursen sträcker sig över två terminer betalas avgift endast för den sista terminen.

Frågor

Om du har frågor om innehållet i kurserna eller om kostnader och liknande, kontakta Nordic ESERO kontoret

Påmelding

Nordic ESERO är den som genomför kurserna och Nord universitet företager registrering och påmelding. Registrering för kurserna är per dags dato inte öppen, fast dersom du är intresserad, kan du anmäla intresset ditt på post@esero.no redan nu, så tager vi kontakt när du kan registrera dej.

Fortbildningskurser 2020

→ Geologi i skolan (Feltsamling på Andøya Space Center)

Varje sten du går på berättar historien om vår planet. Geologi är nyckeln till att förstå landskapet och att utforska klimathistorien.

Sista anmälningsdag: 5. jan 2020
Kursstart: 10. feb 2020
Påmelding

→ Klimatforskning i arktis (Feltsamling på Svalbard)

En kurs om hur klimatförändringar kan påverka issmältning, havsströmmar och vindsystem. Och hur bland annat satelliter kan övervaka och kartlägga dessa förändringar.

Sista anmälningsdag: 15. nov 2019
Kursstart: 3. feb 2020
Påmelding