Nordic ESERO (European Space Education Resource Office) är grundat av ESA (European Space Agency) och annordnar fortbildningar i naturvetenskapliga ämnen för nordiska grund- och gymnasielärare. Kurserna arrangeras genom ett nordiskt samarbete knutet till NAROM/Norsk Romcenter som är den norska motsvarigheten till svenska Rymdstyrelsen.

Nordic ESEROs mål är att öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknologi genom att anordna kurser i dessa ämnen för lärare i Finland, Sverige och Norge. Nordic ESERO stöttar även skolor med bland annat utbildningsmaterial/resurser.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer, eller har frågor.