Videregående skole (gymnas)

30458776051_99bc7d87e3_oHer finner du flere aktiviteter og resursser som passer til aldersgruppen videregående skole / gymnasiet.

Læreplaner

Här hittar du länken till den svenska läroplanen för gymnasieskolan (pdf-dokument). ESEROs undervisningsmaterial för gymnasieskolan fokuserar främst på de naturvetenskapliga ämnena såsom fysik och teknik, men även kemi, biologi och programmering. Det finns även material som passar för ämnet geografi.

I Finland finns gymnasiets läroplan här. Naturvetenskapliga läroämnen från sidan 145.

I Norge passer øvelsene inn i kompetansemålene som er satt for dette på videregående skole, fordelt på tre trinn:

I tillegg finner du kompetansemål i Fysikk 1 og Fysikk 2 fagene.

Solsystemet

Teknikens Hus

Universet og Kosmologi

Teknikens Hus

Vær og atmosfæren

ESA
Naturfagsenteret
Teknikens Hus

Raketter

Last ned instruksjoner for bygging av papirrakett, modellraketter og rampe for utskyting av papirrakett:

NAROM
NAROM
NAROM
ESA

Programmering og verdensrommet

Kodeklubben
Kodeklubben
Kodeklubben
Kodeklubben

Lyd og radiosignaler

NAROM

Jordobservasjon og satellittbilder

Wikispaces
ESA

Science comic books

Adacomic
Adacomic
Adacomic