Mission X: Tren som en astronaut

missionx-bilde«Mission X: Tren som en astronaut» er et internasjonalt prosjekt for barnetrinnet med fokus på fysisk fostring og ernæring, og der elevene oppfordres til å «trene som en astronaut.»

Oppdragets aktiviteter omfatter blant annet styrketrening for mannskapet, foreta en romvandring, hopp til månen, klatre opp på et fjell på Mars eller en reise til en annen planet.

De fysiske aktivitetene i Mission X er tilrettelagt ut fra den treningen som astronauter utfører i virkeligheten, for å gjøre seg klar til en reise i rommet. Skoleelevene vil få kunnskap om lettforståelig vitenskap som er knyttet til hvordan kroppen fungerer på jorda, og til astronautenes behov i verdensrommet.

Aktivitetene som blir brukt i Mission X Tren som en astronaut, er utviklet i samarbeid med National Aeronautics and Space Administration (NASA), European Space Agency (ESA, det europeiske romsenteret), vitenskapsfolk og profesjonelle trenere som arbeider direkte med astronautene.

Hvordan fungerer Mission X

Besøk nettsiden www.trainlikeanstronaut.org og få mer informasjon om deltagende land og aktiviteter.
Velg språkversjon under «Languages» øverst til høyre på nettsiden.

Her kan det lastes ned undervisningsmateriell (Mission-data) som kan brukes i den perioden som prosjektet varer. Her finnes både materiell for elever og lærere. Aktivitetene er beskrevet som tilrettelagte oppdrag i oppdragsark. I tillegg finnes videoguider som trinn for trinn forklarer hvordan aktivitetene skal utføres.

Forbered elevene til å påta seg missionsoppgavene ved å sette seg mål, lage missiondagbok (nyhetsblogg) og følge elever fra hele verden. Samtidig hjelper de Astro-Charlie med å komme til månen – og enda lengre ut i verdensrommet! Deltagerne skal bruke et poengkort for å holde orden på poengene de tjener til landet og til Astro-Charlie.

Deltakelse fra nordiske elever

I 2014 deltok for første gang alle de nordiske landene. Og siden den gang har vi hatt deltakere hvert år.

Les mer om Mission-X her.