Mission X: Tren som en astronaut

«Mission X: Tren som en astronaut» er et internasjonalt undervisningsopplegg for elever på grunnskolens mellomtrinn (10 – 12 år eller 5 – 7 trinn) med fokus på fysisk fostring og ernæring, og der elevene oppfordres til å «trene som en astronaut.»

Oppdragets aktiviteter omfatter blant annet styrketrening for mannskapet, foreta en romvandring, hopp til månen, klatre opp på et fjell på Mars eller en reise til en annen planet.

De fysiske aktivitetene i Mission X er tilrettelagt ut fra den treningen som astronauter utfører i virkeligheten, for å gjøre seg klar til en reise i rommet. Skoleelevene vil få kunnskap om lettforståelig vitenskap som er knyttet til hvordan kroppen fungerer på jorda, og til astronautenes behov i verdensrommet.

Hvordan fungerer Mission X

Først må du melde klassen på oppdraget før 1. desember 2018. Det gjør du nederst på denne siden.

Deretter laster du ned undervisningsmateriell (Mission-data) som kan brukes i prosjektperioden som varer fra 15. januar – 15. mai 2019. Her finnes både materiell for elever og lærere. Aktivitetene er beskrevet som tilrettelagte oppdrag i oppdragsark og må gjennomføres i løpet av en 6 ukers periode.

Forbered elevene til å påta seg missionsoppgavene ved å sette seg mål, lage missiondagbok (nyhetsblogg) og følge elever fra hele verden. Samtidig hjelper de Astro-Charlie med å komme til månen – og enda lengre ut i verdensrommet! Deltagerne skal bruke et poengkort for å holde orden på poengene de tjener til landet og til Astro-Charlie.

Hva får klassen ut av Mission X?

Når dere har meldt på en klasse og lastet ned de forskjellige aktivitetene og øvelsene, som blant annet kan gjennomføres ute i skolegården, bestemmer dere selv hvor mange av disse øvelsene dere ønsker å gjennomføre i løpet av prosjektperioden. Øvelsene kombinerer naturfag, kost og helse og fysisk aktivitet, i en felles rammefortelling om astronauter og romstasjonen ISS.

Har dere spørsmål om Mission X kan dere kontakte Hege-Merethe Strømdal på: hege@narom.no

Påmeldingsskjema

Navn på skole

Navn på lærer

Lærers epostadresse

Lærers telefonnummer

Antall elever i klassen

Trinn
5. trinn6. trinn7. trinn

Aktivitetene som blir brukt i Mission X – Tren som en astronaut, er utviklet i samarbeid med National Aeronautics and Space Administration (NASA), European Space Agency (ESA, det europeiske romsenteret), vitenskapsfolk og profesjonelle trenere som arbeider direkte med astronautene.