In-flight call 2016

ESA Astronaut Tim Peake. Credits: ESA/NASA

ESA Astronaut Tim Peake. Credits: ESA/NASA

Torsdag 14. april ble lærere og lærerstudenter invittil Norsk Teknisk Museum i Oslo for å delta i en videokonferanse med den europeiske astronauten Tim Peake som befinner seg på den internasjonale romstasjonen.

I 2016 gjennomfører den britiske ESA-astronauten Tim Peake et lengre oppdrag på den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget har fått navn etter Isaac Newtons verk, Principia. I forbindelse med oppdraget på ISS vil det arrangeres «In-flight call» (IFC) med Tim Peake. En IFC er en direktesendt videokonferanse med Tim Peake om romfarskarrierer, mens han er på ISS.

Videokonferanse med Tim Peake

Astronauter er utmerkede ambassadører for en karriere innen romfart. Det er svært få astronauter i verden, og det tar mye tid og forberedelser hvis du ønsker å bli en. Det fascinerende med romfartsektoren er at den tilbyr flere forskjellige karrieremuligheter. Tim Peakes oppdrag gir en mulighet til å skape oppmerksomhet og forståelse om karrierer innen romfart og STEM-organisasjoner, som ESA.

ESA Education åpner opp for en unik mulighet hvor lærere på vegne av klassen sin kan delta i en videokonferanse (In-flight call) med ESA-astronaut Tim Peake som befinner seg på den internasjonale romstasjonen. Videokonferansen arrangeres gjennom det nasjonale Nordic ESERO.

Selve arrangementet ble lagt til Norsk Teknisk museum i Oslo torsdag 14. april 2016, 13-16 og programmet kan du laste ned her. Temaet for in-flight call med Tim Peake var romfartskarrierer og var ment for lærere og lærerstudenter, men arrangementet var også åpent for andre interesserte.

Under arrangementet kom blant annet seniorrådgiver Pål Brekke fra Norsk Romsenter for å fortelle om sin egen romkarriere. I tillegg var det et innslag av AstroRock hvor Brekke tok oss med på en reise gjennom rockens historie ledsaget av spektakulære filmsnutter om romferder og verdensrommet.

Det er Nordic ESERO som stod bak dette arrangementet i samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA. Samarbeidspartnere er også Norsk Teknisk Museum, Utdanningsforbundet og Tekna.

Samtalen med Tim ble også strømmet direkte og et opptak kan du se under her:

Bilder fra arrangementet kan du se her:

In Flight Call med Tim Peake

Romfartskarriereprosjekt i klasserommet

Temaet for in-flight-call med Tim Peake var romfartskarrierer og var ment for lærere, men var også åpent for andre romfartsinteresserte. Noen lærere hadde i forkant av arrangementet gjennomført et prosjekt i klasserommet.

For å kunne stille spørsmål til Tim hadde noen lærere gjennomført en spesiallaget undervisningsplan for ungdomsskoletrinnet for å lære elevene sine mer om romfart, romforskning, og naturfag.

Elevene gikk så gjennom et eget arbeidshefte for undervisningsplanen. Ut fra det de hadde lært om rommet, har lærere så laget spørsmål knyttet til det å jobbe med rommet.

Vi fikk stille to spørsmål fra Norge under videokonferansen, som du kan se i videoen over.

Det ble oppfordret til å besøke rombedrifter eller høyteknologiske bedrifter. NIFRO organiserer bedrifter og kunnskapsmiljøre innen norsk romvirksomhet og har en oversikt på sine sider. Rollemodell.no er en samling av norske profiler fra forskjellige bransjer som er tilgjengelig for skolebesøk.

CosmicClassroom

2. februar ble det holdt en In-flight call fra World Museum i Liverpool, UK. Tim Peake besvarer spørsmål fra elever.