Cassiniforsker for en dag

1. Geysirer av vanndamp og is på Enceladus sørpol

1. Geysirer av vanndamp og is på Enceladus sørpol

Cassiniforsker for en dag er en skrivekonkurranse for elever i alderen 10-18 år som nå er åpen for påmelding. Konkurransen er satt i gang for å gi elever en forsmak på hvordan det er å være romforsker og romingeniør. Som en del av denne konkurransen har folkene som jobber med NASA/ESA/ASI Cassini-Huygens satt av verdifull tid for å ta bilder med Cassini som går i bane rundt Saturn.

Tre mulige oppdrag

De tre ulike forskningsoppdragene som elevene kan velge mellom er:

  1. Geysirer av vanndamp og is på Enceladus sørpol (se bilde)
  2. Titans innsjøer (se bilde)
  3. Heksagonet (sekskanten) på Saturns nordpol (se bilde)
2. Titans innsjøer

2. Titans innsjøer

Konkurranseregler

For å delta i konkurransen må eleven(e) studere de tre oppdragene over og dets tilhørende bilde, og deretter bestemme seg for hvilket oppdrag som de tror vil gi de beste forskningsresultatene. Deretter må de skrive en tekst på 500 ord hvor de forklarer hvorfor oppdraget du har valgt er det mest interessante å forske på. Elever kan altså delta enkeltvis eller klassevis. Hvis en hel klasse melder seg på, kan de kun sende inn ett bidrag.

Elevene vil bli vurdert i tre aldersgrupper:

  • 10-12 år
  • 13-15 år
  • 16-18 år

Påmelding/anmälan:

3. Heksagonet (sekskanten) på Saturns nordpol

3. Heksagonet (sekskanten) på Saturns nordpol

Send inn teksten innen 3.april 2017 til:

Premiering

Det vil velges ut en nasjonal vinner i hver alderskategori for hvert forskningsoppdrag, totalt 9 vinnere fra hvert land. Vinnere får publisert sin tekst på ESA sine nettsider, får tilsendt en premie og et diplom. Alle deltakere vil få tilsendt deltakerbevis.

Om romfartøyet Cassini-Huygens

Cassini-Huygens oppdraget er et internasjonalt samarbeid mellom NASA, ESA, og den italienske romorganisasjonen (ASI). I 2004, etter en reise på nesten syv år, var romfartøyet bestående av NASAs Cassini og ESAs sonde Huygens den første til å gå i bane rundt Saturn.

I januar 2005 landet Huygens-sonden på overflaten av Titan, en av Saturns måner. Dette er den eneste landingen som har skjedd i det ytre solsystemet og lengst unna jorden. Les mer om det på ESA sine sider (siden er på engelsk).

Cassini går fortsatt i bane rundt Saturn og gir forskere en overflod av informasjon om den gigantiske planeten og dens måner. Nå i sluttfasen er det i underkant av ett år igjen av det andre oppdraget til Cassini som heter «Solstice Mission». Den siste runden til Cassini, som finner sted i 2017, vil være spektakulær. Sonden vil gå nærmere Saturn og dens ringer, før den tar det endelig steget inn Saturns atmosfære den 15. september 2017.

Sterk europeisk engasjement i Cassini-Huygens oppdraget

Huygens-sonden ble utviklet av ESA, og mange europeiske land var involvert i utviklingen av de 12 instrumentene om bord Cassini. Data som er sendt tilbake til Jorden fra Huygens-sonden, sammen med data fra det pågående Cassinioppdraget, er studert av hundrevis av forskere fra hele verden. Mange av forskerne som deltar i denne internasjonale oppdrag av utforskning og oppdagelse er europeiske.