En nedgang i studenter som velger fag innen naturfag og ingeniørfag, er en utfordring for organisasjoner som den europeiske romorganisasjonen ESA. For å bedre denne situasjonen har ESA Educational Department opprettet European Space Education Resource Office (ESERO).

Dette pilotprosjektet bruker europeisk utforsking i rommet for å vekke interessen til ungdom innen matematikk, naturfag og teknolog (MNT)i. ESERO-kontoret tilbyr en direkte kobling mellom ESA og utdanningssektoren i det enkelte medlemsland. ESA tilbyr informasjon, materiell og aktiviteter knyttet til MNT-fagene.

Det er store utfordringer å kunne tilby denne type støtte til millioner av elever og lærere i hele Europa. Det er en umulig oppgave for ESA. I tillegg er det flere språk og utdanningssystemer i hvert av medlemslandene.

Derfor organiseres ESERO-kontorene nasjonalt, og de blir bemannet av eksperter som er kjent med de nasjonale utdanningssystemene og nettverkene. Dette gir ESA mulighet til å tilby den nødvendige støtten til de enkelte medlemslandene.

Den primære oppgaven til ESERO-kontoret er å knytte tette bånd til utdanningssektoren og tilpasse aktiviteter til elever innen medlemslandet. Kontoret vil fremme MNT, karrierer innen EUs romrelaterte sektor og tilby støtte til nasjonale læreplaner.

Det langsiktige målet med ESERO-kontorene er å øke interessen for og dermed rekrutteringen til naturvitenskap og teknologi. Dette er i tråd med den norske satsingen på realfag. Hovedaktiviteten til ESERO-kontoret i Norge er å tilby og gjennomføre etterutdanningskurs for lærere i den norske grunnskolen. Kursene som tilbys er nett- og feltbaserte og gir deltagerne et solid grunnlag for å gjennomføre klasseromsaktiviteter relatert til verdensrommet, romfart, satellitter og navigasjon. Kursene holdes rundt om i hele landet.