Videreutdanningskurs i 2020

Feltsamling på Svalbard

Fortbildningskurser 2020Laajennetut täydennyskoulutuskurssit 2020Hvert kurs består av en feltsamling og en nettbasert modul. Hvert av kursene i oversikten under gir 10 studiepoeng/ECTS. Det er mellom 20 og 30 plasser ved hvert av kursene. Lenke til elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig for hvert kurs i oversikten lengre ned på siden.

Etter søknadsfristen vil søknadene vurderes etter opptakskrav og rangeringsregler ved samarbeidsuniversitetet. Du kan forvente å få svar på din søknad en måned etter søknadsfristen.

Innholdet i samtlige kurs knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner i Norden. Dette gjelder for grunnskole/grundläggande utbildningen og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land. De nettbaserte aktivitetene kan være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, nettprøve og rapport.

Opptakskrav

Lærerutdanning (for eksempel grunnskolelærer, allmennlærer eller faglærer med PPU) eller minimum bachelor inkludert fordypning av naturfag (30 sp) og minimum 3 års arbeidserfaring som lærer i naturfag.

Feltsamlinger

Det vil være en feltsamling på 4-5 dager knyttet til hvert kurs. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innleveringen er et undervisningsopplegg knyttet til aktuelt tema. Det vil bli tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet ved hvert kurs. Det forventes at deltagere sprer kunnskap om kursinnhold/aktiviteter til 3-4 lærere ved egen skole.

Kostnader

Kurset «Geologi i skolen» har ingen kursavgift, og du kan etter gjennomført og bestått eksamen søke om reisestøtte på inntil 50% (maks NOK 2000). Kurset «Klimaforskning i polare landskap» har en kursavgift på NOK 3500,-.

For begge kursene er kost og losji er dekt. Ved behov så er det mulig å komme til feltsamlingen kvelden før oppstart. Dersom det er behov for ekstra overnatting ut over dette, så må disse utgiftene dekkes av den enkelte kursdeltaker. Kursdeltakerne må betale en semesteravgift til NORD universitet på ca NOK 850. Kurs som går over to semestre, så betales semesteravgift kun for siste semester.

Spørsmål?

For spørsmål om innhold og organisering av kurs, kontakt Nordic ESERO kontoret.

Påmelding

Nordic ESERO er den som gjennomfører kursene og Nord universitet foretar registrering og påmelding. Registrering for kursene er per dags dato ikke åpen, men dersom du er interessert, kan du melde din interesse til oss på post@esero.no allerede nå.

→ Klimaforskning i polare landskap (Feltsamling på Svalbard)

Klimaendringer vil kunne innebære endringer i issmelting, havstrømmer og vindsystemer. Satellitter overvåker og kartlegger disse endringene.

Frist: 15. november, 2019
Oppstart: 3. februar, 2020
Påmelding