Videreutdanningskurs i 2019

TeideObservatory_credits_check - OK TO USEFortbildningskurser 2017Laajennetut täydennyskoulutuskurssit 2017Hvert kurs består av en feltsamling og en nettbasert modul. Hvert av kursene i oversikten under gir 10 studiepoeng/ECTS. Det er mellom 20 og 30 plasser ved hvert av kursene. Lenke til elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig for hvert kurs i oversikten lengre ned på siden.

Etter søknadsfristen vil søknadene vurderes etter opptakskrav og rangeringsregler ved samarbeidsuniversitetet. Du kan forvente å få svar på din søknad en måned etter søknadsfristen.

Innholdet i samtlige kurs knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner i Norden. Dette gjelder for grunnskole/grundläggande utbildningen og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land. De nettbaserte aktivitetene kan være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, nettprøve og rapport.

Opptakskrav

Lærerutdanning (for eksempel grunnskolelærer, allmennlærer eller faglærer med PPU) eller minimum bachelor inkludert fordypning av naturfag (30 sp) og minimum 3 års arbeidserfaring som lærer i naturfag.

Feltsamlinger

Det vil være en feltsamling på 4-5 dager knyttet til hvert kurs. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innleveringen er et undervisningsopplegg knyttet til aktuelt tema. Det vil bli tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet ved hvert kurs. Det forventes at deltagere sprer kunnskap om kursinnhold/aktiviteter til 3-4 lærere ved egen skole.

Kostnader

Kursene er gratis, men deltakerne må betale en semesteravgift til samarbeidsuniversitetet på ca NOK 850,-. Kurs som går over to semestre, betaler semesteravgift kun for siste semester.

Oppholdsutgifter er dekt, og på enkelte kurs kan du søke om reisestøtte inntil 50% (maks NOK 2000). Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Ved behov så er det mulig å komme til feltsamlingen kvelden før oppstart. Dersom det er behov for ekstra overnatting ut over dette, så må disse utgiftene dekkes av den enkelte kursdeltager.

Merk at feltsamlingen for kurset «Klimaforskning i polare landskap» er ikke gratis, men har en kostnad på NOK 2500 på grunn av høye boutgifter på Svalbard.

For faglig og administrative spørsmål

Videreutdanningskursene i 2019

Geologi i skolen – Andøya Space Center

Oppdag underverkene på himmelen ved å observere den med teleskop og kikkert: en guidet tur under polarhimmelen gjennom nordlys, planeter, stjerner, stjernebilder og galakser.

Frist: 1. desember 2018
Oppstart: 8. februar 2019
Les mer

Klimaforskning i polare landskap – Svalbard

Klimaendringer vil kunne innebære endringer i issmelting, havstrømmer og vindsystemer. Satellitter overvåker og kartlegger disse endringene.

Frist: 15. november 2018
Oppstart: 1. februar 2019
Les mer