Foto: Nordic ESERO, Fra tidligere geologi i skolen kurs

Foto: Nordic ESERO, Fra tidligere geologi i skolen kurs

Kurset er for lærere som ønsker mer kunnskap om dannelsen av landskapet rundt oss, havnivåendringer og istider, tolkning av landformer og løsmasser, klassifisering av bergarter m.m.

På selve feltsamlingen vektlegges praktiske aktiviteter i geologi som kan benyttes i egen undervisning. I tillegg vil deltakerne få innføring i hvordan GPS, GIS og satellittbilder kan benyttes i felt. Her kan du se bilder fra tidligere Nordic ESERO kurs og aktiviteter. Emnebeskrivelsen for kurset fins her.

 • Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi og geofag, enten i grunnskolen (5.-10. klasse i Norge) eller videregående skole.
 • Antall studiepoeng: 10 ECTS (250-300 arbeidstimer)
 • Oppstart: 15. mars 2016
 • Kursperiode: 15. mars – 30. november 2016
 • Feltsamling: 12. – 16. september 2016 ved Andøya Space Center.
  • Ankomst: 11. september 2016 kl. 22:00
  • Avreise: 16. september 2016 kl. 13:00
 • Søknadsfrist: 15. januar 2016
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Eksamen: Hjemmeeksamen 30. november 2016
 • Kostnader: Opphold dekkes og det gis 50% reisestøtte (maks 2000 NOK). Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Det er ingen kursavgift. Semesteravgift til Nord universitet dekkes av den enkelte deltaker (ca. NOK 705 kr).
 • I samarbeid med: Nord universitet

Forelesere:

 • Førsteamanuensis Arne Fjalstad (Nord universitet)
 • Høgskolelektor Rikke Lunell (Nord universitet)
 • Nordic ESERO manager Jøran Grande (NAROM)
 • José Miguel González Pérez (NAROM)

Søknadsfristen er gått ut.

For ytterligere informasjon ta kontakt.