Kuuhaaste

Norsk Svensk Finsk Engelsk

Kuvaus

Kuuhaaste on Euroopan avaruusjärjestö ESA:n ja Airbus-säätiön yhdessä Autodeskin kanssa järjestämä opettavainen ja innostava projekti. Siihen sisältyy valmistelevia oppitunteja, joiden aikana keskitytään suunnittelemalla oppimiseen ja tieteellisten kokeiden tekemiseen. Oppilaiden tehtävänä on ensin toteuttaa useita kuuaiheisia, tiedeopetussuunnitelmaan sisältyviä tieteellisiä kokeita. Sen jälkeen oppilaat soveltavat oppimaansa monitieteisesti ja suunnittelevat oman kuuasemansa 3D-mallinnustyökalulla (Tinkercad tai Fusion 360).

Yleisesittely

Tulevaisuudessa on tarpeen kehittää uusia infrastruktuureja tärkeiden haasteiden ratkaisemiseksi, jotta astronautit voisivat oleskella kuussa pidempiä aikoja. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi säteilyltä ja meteoriiteilta suojautuminen, energiantuotanto, veden hankkiminen ja kierrättäminen ja ruuantuotanto. Kuuhaaste kannustaa oppilaita ryhtymään kuututkijoiksi ja ratkaisemaan tulevaisuuden astronauttien monimutkaisia haasteita.

Kunkin joukkueen tehtävänä on suunnitella kolmiulotteinen tukikohta vähintään kahdelle astronautille. Lisäksi kilpailutyössä on käsiteltävä

 • paikallisten luonnonvarojen käyttöä (esim. kuun maa-aines, jään muuttaminen vedeksi)
 • teknologisia ratkaisuja (esim. voimalähteet, kierrätysjärjestelmä, ruuantuotantotila)
 • suojautumista (meteoriiteilta ja säteilyltä) ja
 • astronauttien asuin- ja työskentelytiloja.

Jokaiseen joukkueeseen voi kuulua vähintään kaksi ja enintään neljä oppilasta. Kunkin joukkueen tukena on opettaja tai mentori, joka pitää joukkueen puolesta yhteyttä ESA:n ja Airbus-säätiön kuuhaastetyöryhmään. Opettaja/mentori vastaa joukkueen ilmoittamisesta kuuhaasteeseen. Koulujen tai kerhojen joukkueiden määrää ei ole rajoitettu, mutta yksi oppilas voi kuulua vain yhteen joukkueeseen ja yksi joukkue saa lähettää yhden kilpailutyön.

Ilmoittautumisohjeet

Kuuhaaste on maailmanlaajuinen. Katso ohjeista lisätietoja ESA:n jäsen- ja yhteistyömaiden joukkueiden osallistumiskriteereistä. Kilpailu järjestetään vain englanniksi.

 • Sarja 1: alakoululaiset (enintään 12-vuotiaat)
 • Sarja 2: yläkoululaiset (13–18-vuotiaat)

Lisätietoja ikärajoista: joukkueen jäsenten on täytettävä haasteen ikävaatimus kilpailutöiden palautuspäivänä (16.3.2019).

Aikataulu

Ilmoittautuminen on nyt alkanut. Kilpailutyö on palautettava viimeistään 16.3.2019 kello 23.59. Kilpailutyötä saa valmistella ja päivittää päättymishetkeen asti.

 • Haaste alkaa: 4.10.2018
 • Kilpailutyön voi palauttaa aikaisintaan: 1.11.2018
 • Kilpailutyö on palautettava viimeistään: 16.3.2019
 • Voittajan julistaminen: toukokuussa 2019
 • Todistukset toimitetaan joukkueille: touko-/kesäkuussa 2019

Katso lisätietoja ja Kuuhaasteen ohjeet osoitteesta https://www.esa.int/Education/Moon_Camp