Laajennetut täydennyskoulutuskurssit 2020

Feltsamling på Svalbard

Videreutdanningskurs i 2020Fortbildningskurser 2020Jokainen kurssi muodostuu kenttäkoulutusjaksosta sekä etäkoulutuksena tehtävästä moduulista. Kaikki alla olevat kurssit ovat 10 opintopisteen/ECTS arvoiset. Kursseilla on tilaa 20 – 30 opiskelijalle. Jokaisen alla olevan kurssin yhteydessä on sähköinen ilmoittautumislinkki.

Ilmoittautumisajan umpeuduttua osallistujia otetaan kurssille yhteistyöyliopiston pääsyvaatimusten perusteella. Ilmoitus kurssille mukaan pääsystä ilmoitetaan osallistujille noin kuukausi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Kurssien sisällöt liittyvät suoraan eri maiden kansallisten opetussuunnitelmien tavoitteisiin. Tämä pätee sekä peruskoulun että lukion pohjoismaisiin opetussuunnitelmiin. Sähköisellä alustalla olevat tehtävät voivat olla työtehtäviä, aktiviteetteja, keskusteluja, sähköisiä kokeita sekä raportteja.

Pääsyvaatimukset

Opettajankoulutus (peruskoulun opettaja tai aineenopettaja) tai vähintään kandidaattitasolla oleva luonnontieteellinen tutkinto (30 op) sekä vähintään 3:en vuoden työkokemus luonnontieteellisten aineiden opettajana.

Kenttäkoulutus

Jokaiseen kurssiin liittyy 4-5 päivän kenttäkoulutus. Koulutuksessa aktiviteetteja on sekä ulkona kenttäolosuhteissa että sisätiloissa. Kurssi päättyy etätehtävään jossa kurssin osallistuja lähettää arvioitavaksi oman opetusjakson suunnitelman joka liittyy johonkin ajankohtaiseen teemaan. Näin jokaisen kurssin päätyttyä uutta ajankohtaista materiaalia on saatavilla. On toivottavaa että jokainen osallistuja jakaa kurssin sisältöön liittyvää tietoa 3-4 opettajakolleegalle omassa koulussa.

Kustannukset

Kurssit ovat ilmaisia, mutta osallistuja maksaa yhteistyöyliopiston lukukausimaksun NOK 850,-. Mikäli kurssi jakautuu kahden lukukauden yli lukukausimaksu maksetaan vain yhdestä lukukaudesta.

Majoitukseen sekä ruokailuun liittyvät kustannukset maksetaan järjestäjän taholta. Jokaista kurssia varten osallistuja voi anoa matkakorvausta joka vastaa 50% matkakustannuksista (enimmilään NOK 2000). Matkakorvaus maksetaan kun osallistuja on suorittanut lopputehtävän. Tarvittaessa kenttäkoulutusjaksoa varten voi saapua jo edeltävänä iltana. Mikäli osallistuja haluaa jatkaa vierailua paikkakunnalla kurssin päätyttyä hän maksaa itse näistä ylimääräisistä kustannuksista.

Liittyen kurssiin «Ilmastotutkimusta arktisissa maisemissa»: Koska yöpyminen Svalbardissa (Huippuvuorilla) on kallista perimme siitä arviolta 3500 NOK suuruisen maksun.

Kurssien sisältöön tai järjestelyihin liittyvät kysymykset

Ilmoittautuminen

Nordic ESERO toimii kurssin järjestäjänä ja Nord universitet hoitaa kurssin ilmoittautumisasiat sekä rekisteröinnit. Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut mutta mikäli olet kiinnostunut ole yhteydessä post@esero.no jo nyt. Ilmoitamme kun ilmoittautumislinkki aukeaa.

→ Geologia koulussa – Andøya Space Center

Jokainen kivi, johon astutte, kertoo planeettamme tarinan. Geologia on avain ymmärtämään maisemaa ja tutkimaan ilmastohistoriaa.

Ilmoittautuminen päättyy: 05.01.2020
Kurssi alkaa: 10.02.2020
Ilmoittautuminen

→ Ilmastotutkimus polaarisissa olosuhteissa – Svalbard

 

Ilmastonmuutos tuo mukanaan muutoksia mannerjään sulamiseen, merivirtoihin sekä tuulijärjestelmiin. Satelliitit havainnoivat ja rekisteröivärt näitä muutoksia.

Ilmoittautuminen päättyy: 15.11.2019
Kurssi alkaa: 03.02.2020
Ilmoittautuminen