Ilmastoetsivät – Ilmastoprojekti koululaisille

Illustration by ESA

Norsk Svensk Finsk Engelsk
Oletko 8–15-vuotiaiden koululaisten opettaja? Haluaisitko johdattaa oppilaasi jännittävän tehtävän pariin tutkimaan koulunne lähialueen ympäristöongelmaa? Tulkaa mukaan ja ryhtykää ympäristöetsiviksi!

Ympäristöetsivät on Euroopan avaruusjärjestön ESA:n suunnittelema projekti 8–15-vuotiaille koululaisille. Ilmastoetsivien tehtävänä on ratkaista visainen ilmasto-ongelma tutkimalla lähiympäristöä. Tiede apunaan oppilaat tutkivat ja analysoivat paikallista ympäristöongelmaa ja ehdottavat sen jälkeen tapaa, jolla ongelman vaikutuksia voitaisiin vähentää.

Vaikuttaako kasvava paikallisteollisuus entisiin viheralueisiin? Kiihtyykö satama-alueiden saastuminen? Entä turismin vaikutukset? Tässä joitain esimerkkejä mahdollisista tutkimusprojekteista. Miettikää, millaisen tehtävän juuri teidän ryhmänne voisi selvittää. Autamme mielellämme etsiviä ja annamme tiimin käyttöön valmiita koulussa käytettäviä sovelluksia, joiden avulla saatte alueestanne paitsi ajantasaisia satelliittikuvia myös vanhoja kuvia, jotka auttavat alueella tapahtuneiden muutosten analysoinnissa. Analyysin tueksi on hyvä liittää paikan päällä tekemiänne havaintoja tai kokeita.

Projektin tavoitteena on kehittää ja vahvistaa oppilaiden STEM-taitoja, edistää luovuutta, kriittistä ajattelua ja aloitteellisuutta, lisätä nuorten ymmärrystä ilmastokysymyksistä ja saada positiivisella tavalla aikaan muutos tavoissa, jotka vaikuttavat ilmasto-ongelmien syntyyn.

Projektin tavoitteet:

  • edistää STEM-asiantuntemuksen ja -taitojen opetusta ja oppimista, mukaan lukien tieteellisten menetelmien, tiedonkeruun, visualisoinnin ja analysoinnin harjoittelu;
  • parantaa nuorten ilmastotietoisuutta ja -tietämystä sekä globaalien kysymysten että paikallisympäristön osalta ja valmistaa heitä tämän vuosisadan ilmastohaasteisiin.

Ilmoittautumisohjeet

Voitte hakea mukaan projektiin täyttämällä alla olevan ilmoittautumislomakkeen. Lomakkeet on lähetettävä viimeistään 15.11.2018.

Tutustu ensin seuraaviin vaatimuksiin:

  • Projektiin voivat osallistua norjalaiset, ruotsalaiset ja suomalaiset oppilastiimit.
  • Projektiin voivat osallistua 8–15-vuotiaat oppilaat.
  • Jokaisessa tiimissä on oltava vähintään kuusi oppilasta. Tiimi voi koostua myös koko luokasta.
  • Jokaisella tiimillä on oltava työskentelyä ohjaava ja valvova opettaja tai ohjaaja, joka toimii myös yhteyshenkilönä tiimin ja Nordic ESERO:n (European Space Education Resource Office) välillä.
  • Jokainen tiimi voi ilmoittautua vain yhden kerran, ja oppilas voi olla vain yhden tiimin jäsen.

Projektin eteneminen ja aikataulu

1. vaihe – Määritelkää ilmasto-ongelma (4.10.–15.11.2018)

Ensimmäisessä vaiheessa oppilaat määrittelevät ilmasto-ongelman, jota haluavat tutkia ilmastoetsivinä.  Ongelma määritellään koulussa opiskeltavaan aiheeseen sekä paikalliseen ympäristöön liittyvien kysymysten ja havaintojen pohjalta.  Oppilaat suunnittelevat menetelmät, joiden avulla he tutkivat ongelmaa. Näitä ovat muun muassa tiedonkeruu ja mahdollisesti eri lähteistä saatujen tietojen vertailu. Tiimien on määritettävä ilmasto-ongelma ja lähetettävä tutkimussuunnitelma ilmoittautumislomakkeella 15.11.2018 mennessä.

Nordic ESERO auttaa tiimejä tarkistamalla suunnitelman ja antamalla siitä palautetta. Tiimit saavat palautteen 9.1.2019 mennessä.

2. vaihe – Tutkikaa ilmasto-ongelmaa (10.1.–15.4.2019)

Tässä vaiheessa oppilaat keräävät, analysoivat ja vertailevat tietoja ja tekevät niiden avulla yhteenvedon tutkimusongelmasta. Projektiin osallistuminen edellyttää tietojen käyttöä. Käsiteltävät tiedot voivat olla satelliittikuvia tai maan päältä saatuja tietoja, jotka on hankittu pätevistä lähteistä, tai oppilaiden tekemien mittausten tuloksia tai näitä kaikkia.

2. vaiheen aikana ESA tai Nordic ESERO järjestää verkkotapahtumia, joissa tiimeillä on mahdollisuus ”tavata tutkija” ja saada taustatietoja ja vinkkejä.

3. vaihe – Vaikuttakaa ympäristöön (16.4.–17.5.2019)

Me kaikki voimme vaikuttaa ympäristöömme! Oppilaat päättävät tutkimustensa tulosten pohjalta, millaisiin toimiin he haluavat ryhtyä yksilöinä ja kansalaisina, jotta ongelmaa voitaisiin pienentää.

Tiimit tuottavat todisteita toimistaan ja tallentavat ne, ja jakavat nämä tiedot ESA:n ympäristöetsivät -yhteisölle.  ESA toimittaa myöhemmin ohjeet siitä, kuinka tulokset jaetaan.

3. vaiheen lopussa ESA järjestää verkossa päätöstilaisuuden kaikille projektiin osallistuneille tiimeille. Tilaisuudessa tutkijat kertovat, miten ESA:n ilmastoetsivien projektit ja ESA:n ilmastotutkimus liittyvät yhteen.

Ilmoittautumislomakkeen


Enter a number greater than or equal to 6.

Students' age range 8-910-1112-1314-15

Investigation plan
Here, teams will describe the climate/environmental problem that they propose to investigate as 'Climate Detectives', including guidelines about how this is going to be done.