Nordic ESERO on Pohjoismaiden yhteinen opetysyhteisö. Yhteisön taustaorganisaationa toimii eurooppalainen avaruusjärjestö ESA. Nordic ESERO:n käytännön tehtävien järjestäjänä toimii NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) yhteistyössä eri pohjoismaiden edustajien kanssa. NAROM sekä Andøya Space Center toimivat Norjassa rinnakkain.

Nordic ESERO:n tehtävänä on innostaa opiskelijoita hakeutumaan matematiikan, luonnontieteiden sekä tekniikan opiskeluun. Tämä tapahtuu opettajille kohdistettujen kurssien kautta (Suomi, Ruotsi sekä Norja). Toisena tehtävänä Nordic ESERO tukee kouluja tarjoamalla resursseja sekä materiaalia.

Ota yhteyttä mikäli sinulla on kysymyksiä!